Thuốc bảo vệ thực vật và ung thư vú: Tiếng gọi thức tỉnh

Thuốc bảo vệ thực vật và ung thư vú: Tiếng gọi thức tỉnh

Cuốn sách này đặt trọng tâm vào bệnh ung thư vú tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn, một khu vực thường được nhìn nhận không đúng mức trong các tài liệu khoa học về bệnh ung thư vú. Hầu hết các nghiên cứu dịch tễ học đều chỉ được tiến hành ở Mỹ hoặc Châu Âu.

Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú đang gia tăng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tuy nhiên trên thực tế New Zealand mới là nơi có tỷ lệ ung thư vú cao nhất trên thế giới. Ở nhiều nước đang phát triển trong khu vực  đang tồn tại rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong việc sự dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phụ nữ lại là đối tượng bị phơi nhiễm nặng nề. Vậy nghiên cứu dịch tễ học đang ở đâu?

Mặc dù chỉ tập trung vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhưng hầu hết các tài liệu trong cuốn sách này, đặc biệt là việc chỉ ra 98 loại hóa chất BVTV cùng với tá dược và các gây ô nhiễm khác có thể có liên quan đến bệnh dịch ung thư vú trên toàn cầu như thế nào, đều có thể áp dụng với những quốc gia đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tác giả: TS. Meriel Watts. 

Hãy bình luận cho:

Thuốc bảo vệ thực vật và ung thư vú: Tiếng gọi thức tỉnh