Thuốc bảo vệ thực vật: Gieo chất độc, trồng cái đói và gặt nỗi buồn.

Thuốc bảo vệ thực vật: Gieo chất độc, trồng cái đói và gặt nỗi buồn.

Hình thức: Sách bìa mềm

Bản quyền: Mạng lưới hành động về Thuốc bảo vệ thực vật Châu Á Thái Bình Dương – PAN AP

Bản dịch tiếng Việt bởi CGFED đã ra mắt vào ngày 21/12/2012!

Cuốn sách nghiên cứu chinh sách và phân tích “Thuốc bảo vệ thực vật: gieo chất độc, trồng cái đói và gặt nỗi buồn” đã được xuất bản nhằm mục đích chia sẻ trao đổi thông tin với các đối tác mạng lưới, phương tiện truyền thông và công chúng nói chung. Nó đề cập đến vai trò của thuốc bảo vệ thực vật trong cấu trúc công nghiệp- làm xói mòn những hệ thống nông nghiệp truyền thống và hữu cơ cung cấp thực phẩm cho con người, tạo ra sự chuyển đổi từ sản xuất lương thực sang sản xuất  cây công nghiệp. Nó đề cập đến sự đầu độc với con người, sự nhiễm độc môi trường, sự trỗi dậy của tình trạng sâu bọ kháng thuốc, và sự suy giảm đa dạng sinh thái giúp duy trì hệ thống sinh thái nông lâm. Cuốn sách còn chỉ ra rằng một năng suất cao hơn là hoàn toàn có thể bằng việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tạo điều kiện của người nông dân lấy lại phẩm giá và sự độc lập của họ. Tương tác với thiên nhiên, khuyến khích đa dạng sinh học, đảm bảo chủ quyền lương thực cho mọi người, và sử dụng kiến thức địa phương, bản địa và sản phẩm đầu vào địa phương: đó là cách mà mọi người trên thế giới có lương thực.

 

Tái bản lần 2, Tháng 9, 2010

 

Hãy bình luận cho:

Thuốc bảo vệ thực vật: Gieo chất độc, trồng cái đói và gặt nỗi buồn.