THƯ MỜI THAM GIA NGÀY HỘI “TỰ HÀO CSO” 2014

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY HỘI “TỰ HÀO CSO” 2014

Ngày hội “Tự Hào CSO” là một hoạt động đặc biệt của các tổ chức phát triển xã hội Việt Nam (được gọi chung là các tổ chức CSO) dự kiến được tổ chức thường niên để các tổ chức gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ về những hoạt động hữu ích của mình, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn những đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hoạt động trên hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức cộng đồng, các nhóm sở thích và nhóm tình nguyện Việt Nam đã giúp tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người bị thiệt thòi, cùng với nhà nước giải quyết các vấn đề lớn như môi trường, văn hoá, quyền con người, thúc đẩy công bằng xã hội. Ngày hội “Tự Hào CSO 2014” cũng là cơ hội để mọi thành viên cộng đồng CSO cũng như mỗi người trong xã hội hiểu rõ hơn ý nghĩa nhân văn trong công việc của các tổ chức chúng ta.

Ngày hội “Tự Hào CSO” 2014 sẽ được tổ chức ngày 29/11/2014 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với các hoạt động phong phú, đa dạng do các tổ chức tham gia thiết kế và thực hiện.

Xin mời tất cả các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng, các nhóm tình nguyện, nhóm sở thích, và các tổ chức khác có cùng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước cùng tham gia Ngày hội “Tự Hào CSO” bằng cách đăng ký theo đường link http://bit.ly/tuhaocso. Ban điều phối tổ chức sự kiện ở mỗi miền sẽ liên hệ với các anh chị để cùng chuẩn bị cho ngày hội này.

Ngày hội “Tự hào CSO” là sáng kiến của một nhóm các mạng lưới phát triển xã hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực, được thiết kế và tổ chức với sự điều phối của Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM) và Trung tâm ICS.

Hãy bình luận cho:

THƯ MỜI THAM GIA NGÀY HỘI “TỰ HÀO CSO” 2014