Lời phát biểu bế mạc, Ngài David Devine – Đại sứ Canada tại Việt Nam

Lời phát biểu bế mạc, Ngài David Devine – Đại sứ Canada tại Việt Nam

 Tập huấn về Báo cáo Bóng CEDAW

Thưa các quý bà, quý ông, đại diện các tổ chức và các quý vị tham gia tập huấn:

Tôi vinh dự có mặt ở đây hôm nay trong buổi bế mạc “Tập huấn về Báo cáo Bóng CEDAW”. Tôi muốn cảm ơn các đơn vị tổ chức, trong đó có UN Women, Tổ chức theo dõi hoạt động vì quyền phụ nữ quốc tế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển. Tôi cũng muố cảm ơn đặc biệt đến các đại diện của xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ, những người đã mang lại sức sống và sự cởi mở để các buổi tập huấn trong mấy ngày qua.

Canada tự hào tài trợ cho sự kiện quan trọng này đối với các nhân viên trẻ như các bạn nhằm nâng cao kiến thức trong việc áp dụng Công ước CEDAW và gây ảnh hưởng tích cực trong việc triển khai thực hiện Công ước có hiệu quả. Các kiến ​​thức và kết nối các bạn có được chắc chắn góp phần thúc đẩy Công ước CEDAW và báo cáo bóng CEDAW để thực hiện hóa các quyền con người và biến mong muốn có một cuộc sống không sợ hãi và phân biệt đối xử đối với phụ nữ thành hiện thực.

Canada biết rằng một xã hội lành mạnh đòi hỏi phải có sự tham gia đầy đủ của tất cả các công dân và rằng tự do và thịnh vượng được liên kết về bản chất. Canada tin tưởng rằng bình đẳng giới không chỉ là một vấn đề nhân quyền, mà đó còn là một thành phần thiết yếu cho sự phát triển bền vững, công bằng xã hội, hòa bình và an ninh. Vì lý do này, việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ vẫn là một ưu tiên hàng đầu cho chính sách đối ngoại của Canada.

Canada hiện đang dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu, được gọi là Sáng kiến ​​Muskoka, nhằm giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở các nước nghèo nhất thế giới. Trong ba năm qua chúng tôi đã cam kết 1,3 tỷ đô la Mỹ cho mục tiêu này, và đã thấy nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục sáng kiến Muskoka, Thủ tướng Canada Stephen Harper gần đây đã cam kết 3,5 tỉ đô la Mỹ trong năm năm từ 2015-2020 dành cho các nước có nhu cầu cấp thiết nhất.

Là một trong những quốc gia đầu tiên ký và phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Canada tin tưởng vững chắc vào ba nguyên tắc của Công ước, đó là sự bình đẳng thực chất, không phân biệt đối xử và nghĩa vụ của nhà nước, coi đó như một tiêu chuẩn để thực hiện các quyền của phụ nữ.

Tuy nhiên, kiến ​​thức vượt ra ngoài các nguyên tắc sáng lập của Công ước CEDAW là cần thiết để thúc đẩy quyền bình đẳng và các hoạt động không phân biệt đối xử. Canada tin tưởng rằng các đối tác tại Việt Nam, cũng như các nước châu Á Thái Bình Dương khác, có thể viết được các báo cáo bóng hiệu quả để cótác động tích cực trong việc thực hiện Công ước CEDAW. Hiểu rõ về các giai đoạn của quy trình này, các công cụ nghiên cứu và thu thập dữ liệu và việc vử dụng ngôn ngữ thích hợp trong báo cáo bóng đều là các bước quan trọng để thực hiện.

Với tư cách là Đại sứ Canada tại Việt Nam, tôi làm việc để thúc đẩy đầy đủ các ưu tiên và giá trị của Canada, trong đó có việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người của phụ nữ. Cá nhân tôi thấy các sự kiện như thế này rất truyền cảm hứng. Sự hiện diện của các bạn tại buổi tập huấn này trong vài ngày qua là bằng chứng về sự cam kết mạnh mẽ của các bạn cho sự tiến bộ về bình đẳng giới tại Việt Nam. Bằng cách làm việc cùng nhau, và tăng cường hợp tác quốc gia, khu vực và quốc tế, chúng ta sẽ còn hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới.

 

Cảm ơn các bạn đã tham gia vào các buổi tập huấn rất quan trọng này!

Hãy bình luận cho:

Lời phát biểu bế mạc, Ngài David Devine – Đại sứ Canada tại Việt Nam