Không chờ chính sách – Nông dân tự chủ

Không chờ chính sách – Nông dân tự chủ

Câu chuyện xuất phát từ việc làm sao để phụ nữ có thể tự chủ, tự lực gánh sinh trong kinh tế gia đình và xã hội: hiểu được sự tự chủ và tự chủ trong kinh tế là như thế nào, những điều gì ảnh hưởng đến sự tự chủ?

Phụ nữ nông thôn gắn liền vào những công việc đồng áng, chăn nuôi và trồng trọt. Làm kinh tế như vậy, phụ nữ luôn lo sợ bị ép giá đầu ra trong khi đầu vào luôn tăng. Nhất là trong nông nghiệp, phụ thuộc giống, người dân chỉ có thể mua giống tại các đại lý, các loại giống thì thay đổi liên tục. Thêm vào đó là phải sử dụng các loại phân bón, hóa chất trừ sâu.

Vấn đề đặt ra là mọi người vẫn luôn luôn chờ đợi chính sách, làm sao để có chính sách hỗ trợ giống, hỗ trợ đầu ra. Thực tế, đó là điều phản ánh chân thực về sự thoát khỏi rào cản về suy nghĩ là phải có chính sách mới làm được.

Quanh quẩn chờ đợi chính sách, chờ đến bao giờ thì chính sách thì mới có thể thay đổi được. Nhóm Phụ nữ đã quyết định sẽ cùng nhau làm một việc dù nhỏ đem lại sự thay đổi mà sẽ không phải chờ đợi ai hay chính sách gì!

CGFED

Hãy bình luận cho:

Không chờ chính sách – Nông dân tự chủ