Hướng tới môi trường không độc chất vì sức khoẻ của trẻ em

Hướng tới môi trường không độc chất vì sức khoẻ của trẻ em

Hội thảo “Hướng tới môi trường không độc chất vì sức khoẻ của trẻ em” là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu “16 Ngày hành động toàn cầu về nông nghiệp sinh thái” được CGFED kết hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu tổ chức tại Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nhằm mục đích: 
– Chia sẻ kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất trừ sâu đối với trẻ em tại 4 trường THCS của Huyện Nghĩa Minh và Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông qua bảng hỏi được phát triển bởi Mạng lưới hành động về hoá chất trừ sâu (Pan Ap).
– Thảo luận về những giải pháp hướng tới loại bỏ các hóa chất độc hại xung quanh trường học và cộng đồng.

Đại diện ban giám hiệu các trường THCS, mầm non và chính quyền địa phương tại huyện Hải Hậu đã đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tác hại của HCTS như:
– Tăng cường truyền thông về tác hại của HCTS đối với sức khoẻ trẻ em thông qua sinh hoạt ngoại khoá, các hoạt động đoàn, loa phát thanh địa phương hay triển khai tập huấn.
– Chia sẻ và thúc đẩy sử dụng thuốc trừ sâu sinh học thay cho HCTS.
– Di dời các khu bán HCTS ra xa trường học.

Và còn nhiều các giải pháp khác được đưa ra thảo luận.

16 Days of Global Action on Agroecology in Viet Nam
Building global community for Agroecology and Food Sovereignty!

#DefendFoodSovereignty!
#AdvanceAgroecology!

Hãy bình luận cho:

Hướng tới môi trường không độc chất vì sức khoẻ của trẻ em