Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thềm thế kỷ XXI

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thềm thế kỷ XXI

Hình thức: sách bìa mềm

Phụ nữ một nửa thế giới ! 

Từ xưa đến nay, dù trong gia đình hay ngoài xã hội, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng. Thời hiện đại, người phụ nữ càng “tỏa sáng” hơn khi được quan tâm, ghi nhận vai trò một cách đặc biệt.Và phải chăng thế kỷ XXI là thế kỉ của văn hóa và phụ nữ như người ta đã nói, loài người sẽ thức tỉnh trước một tương lai rực rỡ, sẽ xóa đi những hiện tượng vô văn hóa, sự đối xử bất bình đẳng với phụ nữ? Một vấn đề lớn hơn nữa của nhân loại cần được giải quyết một cách hoàn hảo ở thế kỷ XXI: đó là vấn đề phụ nữ.

Đối với mỗi dân tộc, hình ảnh người phụ nữ hiện lên với bản sắc riêng biệt, khiến văn hóa nhân loại vừa mang tính phổ quát, phong phú và đa dạng. Cuốn sách này mang đến cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về người phụ nữ Việt Nam thế kỉ XXI. Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ rất bổ ích đối với đông đảo bạn đọc đang quan tâm đến vấn đề phụ nữ, đang tìm tòi nghiên cứu để cùng nhau đưa đến kết luận khoa học về đặc điểm và triển vọng của người phụ nữ Việt Nam hôm nay và ngày mai.

(In lần thứ 2 có bổ sung và sửa chữa)

Hãy bình luận cho:

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thềm thế kỷ XXI