Dành cho các bạn trẻ muốn trở thành những người vận động cho Bình đẳng Giới!

Dành cho các bạn trẻ muốn trở thành những người vận động cho Bình đẳng Giới!


Young People Advocate for Gender Equality

 Tổ chức hành động vì quyền của phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương (IWRAW Asia Pacific) và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) đang tìm kiếm và thúc đẩy các nhà hoạt động xã hội trẻ trong độ tuổi 18-30, xây dựng năng lực cho các bạn trở thành những nhà vận động xã hội vì Bình đẳng giới. Số lượng mong đợi của nhóm Vận động Bình đẳng Giới: 15 – 20 bạn.

Chương trình Nâng cao vai trò và tác động của phụ nữ trẻ trong các hoạt động về quyền con người của phụ nữ ngoài thực hiện tại Việt Nam, còn đồng thời diễn ra ở Lào, Malaysia và Timor Leste. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của phụ nữ trẻ về công ước CEDAW, khung luật pháp về quyền con người của phụ nữ, phân tích chính sách, kỹ năng truyền thông và lãnh đạo để các bạn có thể xác định những thách thức mà người nữ đang phải đối mặt ngày nay.

 Các hoạt động từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2015 bao gồm:

 • Thành lập và xây dựng kế hoạch/sáng kiến hoạt động của Nhóm vận động Bình đẳng Giới.

Ngày 16-19/5/2014 tại Hà Nội sẽ diễn ra Tập huấn cho tập huấn viên dành cho học viên của cả 4 nước: Lào, Timore Leste, Malaysia và Việt Nam (RTOT-Regional Training of Trainers). Mỗi nước lựa chọn 4 bạn trẻ trong nhóm Vận động vì Bình đẳng Giới tham gia. Nội dung chính của tập huấn: Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), một công cụ mạnh và duy nhất, được thiết lập dựa trên quyên tắc bình đẳng giữa nữ và nam trong mọi lĩnh vực cá nhân và xã hội.

 • Tập huấn 3 ngày cho các thành viên Nhóm vận động Bình đẳng Giới trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014. Hoạt động do 4 học viên tham gia RTOT thực hiện với sự hỗ trợ của CGFED và IWRAW.
 • Hội thảo Đối thoại (2 ngày): Đối thoại này sẽ cung cấp không gian cho những phụ nữ trẻ thảo luận với các nhóm phụ nữ khác để làm rõ vấn đề và lập chiến lược cho các vấn đề đó để thúc đẩy bình đẳng giới. Hoạt động do nhóm Vận động vì Bình đẳng Giới thực hiện với sự hỗ trợ của CGFED và IWRAW. Hoạt động này diễn ra kế tiếp Tập huấn 3 ngày trong tuần từ 4-10/8/2014.
 • Tổ chức các hội thảo đối thoại và sự kiện truyền thông.
 • Tham gia các diễn đàn, hội thảo trong nước, khu vực và quốc tế liên quan đến Quyền con người của phụ nữ.

Hãy tham gia vì đó là

Cơ hội cho các bạn trẻ:

 • Tham dự tập huấn khu vực cho tập huấn viên (RTOT) tại Hà Nội.
 • Tổ chức Tập huấn trong nước về công ước CEDAW và các vấn đề Giới.
 • Tổ chức hội thảo đối thoại với các bên tham gia khác.
 • Tham dự các Hội thảo và diễn đàn khu vực về vấn đề Giới.
 • Kỹ năng truyền thông sử dụng mạng xã hội về chủ đề Giới.
 • Kết nối bạn bè và đối tác từ Lào, Timor Leste, Malaysia, các giảng viên từ Ấn Độ, Mongolia và Kenya, và các thành viên từ tổ chức IWRAW.

Để tham gia, mời các bạn bấm vào đây để đăng ký:

Hoặc theo đường link sau:

https://docs.google.com/a/cgfed.org.vn/forms/d/10Jd_M_2J0oSizXxLxxsGRW5UmHK_u-_CgjerMfatEvc/viewform

Thời hạn đăng ký: trước ngày 2/5/2014

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Ms. Phương Hải: hai@cgfed.org.vn;

ĐT: 04-37565929/0983846968

Xin cảm ơn!

 

Hãy bình luận cho:

Dành cho các bạn trẻ muốn trở thành những người vận động cho Bình đẳng Giới!