Quyền kinh tế của phụ nữ

Đại diện CGFED, Bà Phạm Thị Minh Hằng tham gia Hội nghị khu vực SAICM, 2018 tại Bangkok, Thái Lan

Đại diện CGFED, Bà Phạm Thị Minh Hằng tham gia Hội nghị khu vực SAICM, 2018 tại Bangkok, Thái Lan
Tại hội nghị, Bà Phạm Thị Minh Hằng, đại diện trung tâm CGFED đã đưa ra những can thiệp về vấn đề “Hóa chất độc hại trong ngành công nghiệp điện tử”. Các thông tin về báo cáo, can thiệp, kinh nghiệm và tác động của các chính sách mới nổi trong khu vực về chủ...

“Đối thoại công – tư về phụ nữ và kinh tế” APEC

“Đối thoại công – tư về phụ nữ và kinh tế” APEC
Ghi nhận những thành tựu ấn tượng của phụ nữ và kinh tế, trong một diễn biến khác, các đại biểu của 21 nền kinh tế tham dự “đối thoại công – tư về phụ nữ và kinh tế” APEC (PPDWE) đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chung quanh các vấn đề: tăng cường sự hội...