Rác Thải Nguy Hại

Đẩy mạnh bổ sung lệnh cấm xuất khẩu công ước Basel

Đẩy mạnh bổ sung lệnh cấm xuất khẩu công ước Basel
Nhóm công lý môi trường BAN toxics cùng với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) đã chỉ ra rằng Bổ sung lệnh cấm xuất khẩu công ước Basel vẫn còn đang nằm trong kho trong một cuộc Hội thảo được tổ chức ngày 3 tháng 12 năm 2013 tại Hà Nội. Hội...

Bao giờ Việt Nam phê chuẩn Lệnh cấm xuất khẩu chất thải theo Công ước Basel?

Bao giờ Việt Nam phê chuẩn Lệnh cấm xuất khẩu chất thải theo Công ước Basel?
BizLIVE - Trong số 15 quốc gia này*, có hai nước Đông Nam Á là Việt Nam và Philippines được kỳ vọng sẽ sớm phê chuẩn Công ước Basel bổ sung về cấm xuất khẩu chất thải (Basel Ban Amendment).

Báo động thực trạng rác thải điện tử ở Việt Nam

Báo động thực trạng rác thải điện tử ở Việt Nam
Dòng chảy của rác thải điện tử đi từ các nước phát triển sang các nước kém phát triển, trong đó có Việt Nam, qua cả con đường hợp pháp và phi pháp cộng với rác thải điện tử nội sinh đã khiến Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức lớn để giải quyết vấn đề này. Ngày...

Sửa đổi Công ước Basel

Sửa đổi Công ước Basel
Vào tháng Ba năm 1994, 65 bên tham gia Công ước Basel do nhóm G-77 gồm các nước đang phát triển và Trung Quốc đã bỏ phiếu đồng thuận lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả xuất khẩu chất thải nguy hại từ các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) tới các quốc gia...

Nghiên cứu thúc đẩy phê chuẩn bổ sung lệnh cấm công ước Basel Việt Nam

Nghiên cứu thúc đẩy phê chuẩn bổ sung lệnh cấm công ước Basel Việt Nam
Sửa đổi lệnh cấm xuất khẩu công ước Basel (Basel Ban Amendment) vẫn đang là một văn kiện quốc tế bước ngoặt thúc đẩy các nguyên tắc công lý môi trường – không một người nào vì lý do chủng tộc, ý thức hệ hay tình trạng kinh tế mà phải gánh chịu một phần mất cân...