Khai Khoáng

Thông tin các doanh nghiệp khai khoáng đối với người dân

Thông tin các doanh nghiệp khai khoáng đối với người dân
Theo quy định của pháp luật và nằm trong chu trình cấp phép khai khoáng thì các doanh nghiệp khai khoáng đều phải đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường, việc cộng đồng được biết những thông tin có liên quan đến doanh nghiệp từ tên công...

Định mệnh của một nước giàu tài nguyên không hẳn là lời nguyền tài nguyên

Định mệnh của một nước giàu tài nguyên không hẳn là lời nguyền tài nguyên
“Định mệnh của một nước giàu tài nguyên không hẳn là lời nguyền tài nguyên nhưng nếu không có giải pháp và những cải cách thì Việt Nam sẽ không tránh khỏi nó.” Đó là những lời chia sẻ của một người trẻ, một thành viên đoàn nghiên cứu cùng đoàn CGFED. Mặc dù là cảm...

Giới- Yếu tố ẩn trong lĩnh vực khai khoáng ở Việt Nam

Giới- Yếu tố ẩn trong lĩnh vực khai khoáng ở Việt Nam
“Khai khoáng là vấn đề kĩ thuật”, “Khai khoáng không liên quan gì đến Giới”, “Đó không phải là lĩnh vực của Phụ nữ”, … Liệu đó có phải là những nhận định đúng không? Và nếu hiểu dưới góc độ phát triển thì phải như thế nào?