Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật

Phụ nữ nông thôn khẳng định quyền của mình về Đất và Tài nguyên

Phụ nữ nông thôn khẳng định quyền của mình về Đất và Tài nguyên
Phụ nữ nông thôn đóng vai trò trọng trong phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực – như là người lưu trữ hạt giống và giữ đất, cũng như lãnh đạo cộng đồng và quản lý gia đình . Họ sản xuất ra hơn một nửa lương thực để nuôi sống thế giới.   Tuy...

Hội thi chung tay xây dựng một nền nông nghiệp bền vững: “Nói không với hóa chất trừ sâu”

Hội thi chung tay xây dựng một nền nông nghiệp bền vững: “Nói không với hóa chất trừ sâu”
Nam Đinh- Ngày 13/12 Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia Đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã tổ chức “Hội thi chung tay xây dựng một nền nông nghiệp bền vững