Chuyện ấy là thế này con ạ!

Chuyện ấy là thế này con ạ!