Chì trong sơn dung môi sử dụng trang trí nhà ở tại Việt Nam

Chì trong sơn dung môi sử dụng trang trí nhà ở tại Việt Nam

Nghiên cứu đươc thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) dưới sự hỗ trợ của Mạng lưới IPEN.

Nghiên cứu nhằm mục đích:

  • Cung cấp những số liệu mới nhất  về nồng độ chì trong một số sơn dung môi có mặt trên thị trường sơn tại Việt Nam (Thành phố Hà Nội)
  • Cung cấp các sơ sở khoa học để có thể thuyết phục các nhà hoạch định chính sách ban hành luật/quy định nhằm quản lý vấn đề sơn chứa chì tại Việt Nam.
  • Đề xuất hành động tới các cơ quan, tổ chức liên quan để bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác khỏi những tác hại của sơn có chứa chì.

Chi tiết về báo cáo nghiên cứu xin xem link sau: https://goo.gl/9PLDZJ

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED)

Địa chỉ: 19-A26 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@cgfed.org.vn

Hãy bình luận cho:

Chì trong sơn dung môi sử dụng trang trí nhà ở tại Việt Nam