Tham dự Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5

Tham dự Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5
CGFED THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 9 VỀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI 3 BÀI BÁO CÁO POSTER
The 5th International Scientific Conference and The 9th National Scientific on Occupational and Environmental Health

3 Báo cáo poster được trình bày về 3 chủ đề khác nhau đã được CGFED chia sẻ tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5 bao gồm:
👉Sử dụng hoá chất trừ sâu và sức khoẻ của người nông dân (nghiên cứu trường hợp tỉnh Nam Định) – Pesticides use and farmer’s health (Case study in Nam Dinh province)

👉Chì trong sơn dung môi sử dụng trang trí nhà ở Việt Nam – Lead in solvent-based paints for home use in Viet Nam

👉Điều kiện làm việc và tác động đến sức khoẻ người lao động nữ trong ngành điện tử Việt Nam – Working conditions and health impacts reported by women worker in Vietnam’s electronics industry

Các báo cáo được sự hỗ trợ từ 2 từ tổ chức:
– Mạng lưới hành động về hóa chất trừ sâu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương/ Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP)

– Tổ chức IPEN (A Toxics-Free Future)

41680121_1754247854624150_9062459227389296640_n

41637558_1754247831290819_5103721010910199808_n

41713977_1754247864624149_8572375133606379520_n

Hãy bình luận cho:

Tham dự Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5