Các hóa chất bảo vệ thực vật có thực sự cần thiết?

Các hóa chất bảo vệ thực vật có thực sự cần thiết?

Trong phân tích cuối cùng, cách duy nhất thực sự giúp bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại gây ra bởi các loại hóa chất bảo vệ thực vật là trở lại những nguyên lý căn bản và đặt ra câu hỏi: chúng ta có nhất thiết phải sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật?

Hầu hết các tầng chính sách đều không xuất phát từ câu hỏi này. Các nhà hoạch định chính sách nghiễm nhiên cho rằng loại hóa chất bảo vệ thực vật là cần thiết. Thậm chí sự nghiễm nhiên này còn được đề cập trong phần mở đầu của rất nhiều các nghiên cứu khoa học dù không đưa ra bất kì bằng chứng nào.

Khi biện minh cho việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, họ thường dựa vào việc so sánh vào sản lượng khi sử dụng và không sử dụng loại hóa chất bảo vệ thực vật thay vì so sánh sản lượng khi sử dụng loại hóa chất bảo vệ thực vật và khi sử dụng các biện pháp hiện đại, phát triển sinh thái bền vững.

Đã có rất nhiều tài liệu khoa học, bằng chứng chứng minh cây trồng có thể phát triển tốt mà không cần đến HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT.

Những người nông dân không chỉ giảm được chi phí, gia tăng thu nhập mà họ còn giảm bớt được nợ nần và các khoản thế chấp, cải thiện an ninh lương thực, cải thiện sức khỏe, bảo tồn hệ sinh thái và môi trường.

Đây là bằng chứng cho thấy giả định rằng loại hóa chất bảo vệ là cần thiết về cơ bản là sai lầm. Do đó chúng ta cần xem xét lại các chính sách có liên quan đến hóa chất bảo vệ thực vật và nông nghiệp ở cả mức độ quốc gia và toàn cầu.

Người nông dân đã thể hiện sự tiến bộ hơn các chính sách quốc gia, dù không hề có bất kì sự hỗ trợ cấp cao nào mang tầm quốc tế cho việc thúc đẩy các phương pháp sinh thái nông nghiệp phát triển để đương đầu với nạn đói và suy dinh dưỡng.

“Đầu độc tương lai 

Trẻ em và hóa chất bảo vệ thực vật”

Hãy bình luận cho:

Các hóa chất bảo vệ thực vật có thực sự cần thiết?