Bí quyết quản lý hiệu quả Câu lạc bộ cha mẹ và Sức khỏe vị thành niên, thanh niên

Bí quyết quản lý hiệu quả Câu lạc bộ cha mẹ và Sức khỏe vị thành niên, thanh niên

Bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục tình dục trong cộng đồng mang tên Bí quyết quản lý hiệu quả câu lạc bộ “Cha mẹ và Sức khỏe vị thành niên, thanh niên” được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực của vị thành niên, thanh niên, cha mẹ và cồng đồng về Giới, Quyền sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục và phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực nông thôn Việt Nam” do CGFED thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hội Kế hoạch hóa Gia đình Đan Mạch (DFPA) và tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA).

Bộ tài liệu gồm 3 phần”

Phần 1: Quản lý câu lạc bộ. Bao gồm các hướng dẫn về thành lập, quản lý và vận hành, cách thức huy động nguồn lực cho hoạt động của câu lạc bộ.

Phần 2: Sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề. Bao gồm các hướng dẫn về phương pháp lập kế hoạch và tổ chức một buổi sinh hoạt theo chủ đề đã xác định.

Phần 3: Các hoạt động mở của câu lạc bộ. Phần này gồm các hướng dẫn về phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện một số hoạt động truyền thông mở rộng ngoài câu lạc bộ và hoạt động của một tủ sách cộng đồng.

Chủ biên: Ths Nguyễn Kim Thúy

Nguồn: CGFED

Hãy bình luận cho:

Bí quyết quản lý hiệu quả Câu lạc bộ cha mẹ và Sức khỏe vị thành niên, thanh niên