7 nhóm xã hội góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992

7 nhóm xã hội góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992

Ngày 9/3/2013, 7 nhóm xã hội đã cùng tổ chức góp ý cho dự thảo hiến pháp sửa đổi 1992 với thông điệp “Tôn trọng sự đa dạng, tự do và bình đẳng, vì một Việt Nam cường thịnh và hạnh phúc của mỗi người”.

7 nhóm xã hội bao gồm người khuyết tật; người có HIV; người đồng tính, song tính, chuyển giới; công nhân di cư; phụ nữ; thanh niên; và người dân tộc. Đây là các nhóm dễ bị kỳ thị, định kiến trong xã hội, ít có cơ hội được nói lên tiếng nói của mình và cũng thường bị “bỏ quên” trong các quá trình tham vấn xây dựng chính sách. Tiến trình lấy ý kiến đã diễn ra trên quy mô 13 tỉnh, thành phố, có đại diện từ các miền Bắc, Trung, Nam. Các ý kiến đóng góp được tập hợp từ 980 người từ các nhóm yếu thế khác nhau. Quá trình tham vấn các nhóm được tổ chức đến 45 cuộc tham vấn với người dân, và các cuộc tham vấn với chuyên gia.

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) đã tham gia tổ chức lấy ý kiến cho nhóm phụ nữ, với mục tiêu đảm bảo Bình đẳng giới. Trong đó có đề xuất liên quan đến điều 27: “Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới, giới tính, xu hướng tình dục và bản dạng giới; Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt giới trên mọi lĩnh vực”. Để bảo đảm được bình đẳng thực chất, tôn trọng sự đa dạng, tự do và quyền con người của mỗi người, những kiến nghị được lồng ghép trong rất nhiều điều của Hiến pháp và thậm chí trong từng các thuật ngữ của Hiến pháp.

Hội thảo là một diễn đàn mở để 7 nhóm xã hội và những nhà lập sách trao đổi và cùng nhau hoàn thiện Hiến pháp, vì sự phát triển của đất nước, vì sự phát triển của từng cá nhân, đúng như thông điệp, một lần nữa nhắc lại rằng “Tôn trọng sự đa dạng, tự do và bình đẳng, vì một Việt Nam cường thịnh và hạnh phúc của mỗi người”.

Theo CGFED’s Tornado Group

Hãy bình luận cho:

7 nhóm xã hội góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992