Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại

Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu về phụ nữ Việt Nam được xuất bản vào năm 1972.

Cuốn sách được dịch và xuất bản bằng tiếng Trung trước khi xuất bản bằng tiếng việt, và sau đó ngay lập tức được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh, được xem là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam ghi dấu ấn quan trọng khởi đầu nghiên cứu lĩnh vực phụ nữ, nghiên cứu Giới.

Tác giả: Giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết

Hãy bình luận cho:

Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại